Tinh Dầu Huyền Thoại tại Hội Nghị Ngành Công thương các tỉnh Bắc Trung Bộ

Tinh Dầu Huyền Thoại tại Hội Nghị Ngành Công thương các tỉnh Bắc Trung Bộ

Ngày 19/10/2018, chị Lê Thị Huyền Thoại đã tham dự Hội nghị ngành Công thương các tỉnh Bắc Trung Bộ và ký thêm hợp đồng mới, đánh dấu thêm một dấu mốc trên con đường xây dựng thương hiệu Tinh Dầu Thiên Nhiên Huyền Thoại.

Ký kết hợp đồng tại Hội nghị Ngành Công thương các tỉnh Bắc Trung Bộ (Chị Thoại thứ 2 bên trái)